Je werkgever kan verschillende ontslagredenen aanvoeren: slecht functioneren, bedrijfseconomische redenen (zoals een reorganisatie of faillissement), ziekte of een verstoorde arbeidsverhouding.

Als je met uw werkgever overeenstemming bereikt over het ontslag en de hoogte van de ontslagvergoeding, noemen we dat ontslag met wederzijds goedvinden.
We spreken van ontslag op staande voet als je werkgever je arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigt, zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV.

Alternatieve redenen voor ontslag
Ambtenaren hebben een bijzondere positie; de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zijn namelijk niet vastgelegd in het Burgerlijk wetboek of in een CAO, maar in een zogeheten rechtspositieregeling. Ben je ambtenaar en heb je te maken met (dreigend) ontslag? Raadpleeg dan ontslagredenen voor ontslag van ambtenaren.

Dienstverlening van het Juridisch Platform
Wilt je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent? Leg dan je vraag voor in een vrijblijvend gesprek via 020 – 468 9114, of gebruik het contactformulier.

 

Lees ook:

> Over het Juridisch Platform

> Contactformulier