Bij ontslag wegens een arbeidsconflict, ook wel een verstoorde arbeidsrelatie of arbeidsgeschil genoemd, moet je werkgever je ontslag voorleggen bij de kantonrechter. Een arbeidsconflict is meestal een gevolg van een verschil van inzicht tussen jou en je werkgever over de wijze waarop je functie moet worden ingevuld. Maar het kan ook gaan om een andersoortig conflict wegens onverenigbaarheid van karakters.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Passende functie

Is er sprake van ontslag door een arbeidsconflict? Dan moet de werkgever bewijzen dat de arbeidsverhouding verstoord is én dat er geen perspectief is op verbetering van de arbeidsrelatie in de toekomst. Ook moet de werkgever aantonen dat er voor jou binnen het bedrijf geen passende functie te vinden is. Bij een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie moet er dus sprake zijn van een ernstige en duurzame ontwrichting waarbij herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. In de praktijk tilt de kantonrechter zwaar aan deze eisen.

Let op bij betaald verlof

Bij een verstoorde arbeidsverhouding wil je werkgever jou misschien op non-actief stellen, of je betaald verlof of vrijstelling van werk geven. Ga daarmee niet schriftelijk akkoord! Houd je beschikbaar voor werk, en laat je zaak beoordelen.

Je weet dan snel wat je rechten zijn bij een arbeidsconflict of arbeidsgeschil en wat er wellicht nog te doen is om een arbeidsconflict niet te laten eindigen in een ontslag.

Juridische hulp bij ontslag wegens arbeidsconflict of arbeidsgeschil

Wilt je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent? Leg ons dan je vraag voor via 020 – 468 91 14, werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.