Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij de kantonrechter als hij vindt dat u niet langer goed functioneert. Aangeduid als ontslag wegens disfunctioneren. Redenen variëren van regelmatig te laat komen, een verkeerde houding naar collega’s of naar klanten, of het niet halen van doelstellingen die u samen met uw werkgever heeft bepaald.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Ontslag wegens disfunctioneren via kantonrechter

Uw werkgever moet in de ontslagprocedure tegenover de kantonrechter aantonen dat u niet voldoende functioneert. Uw werkgever moet daarbij bewijzen dat hij u daar meerdere malen op heeft gewezen en u voldoende kansen heeft gegeven uw functioneren te verbeteren. Werkgevers gebruiken hiervoor vaak de schriftelijke verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook moet er over het algemeen een verbetertraject hebben plaats gevonden, wil de rechter het ontslagverzoek wegens disfunctioneren inwilligen.

Ontslag bij niet voldoende re-integratie inspanningen

Ontslag wegens disfunctioneren is ook aan de orde als u arbeidsongeschikt bent en volgens uw werkgever onvoldoende uw best doet om te re-integreren.

Hulp van het Juridisch Platform

Heeft uw werkgever u ontslag aangezegd wegens disfunctioneren en wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent? Leg dan uw vraag voor in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 – 468 91 14, of gebruik hetcontactformulier.

Ook in dit geval staat uw recht op een WW-uitkering op het spel. Het is dan ook raadzaam uw ontslag wegens disfunctioneren zo snel mogelijk met een arbeidsjurist te bespreken.