Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verliest u uw baan door (bijvoorbeeld) een reorganisatie, verhuizing, overheveling van werk naar andere vestigingen, overname of fusie, of een faillissement. Let wel, de werkgever kan u niet zomaar ontslaan op bedrijfseconomische gronden. De werkgever zal het UWV-Werkbedrijf daarvoor toestemming moeten vragen. De werkgever moet kunnen aantonen – en cijfermatig onderbouwen – dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen daadwerkelijk nodig is.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Afspiegelingsbeginsel

Vanaf 1 maart 2006 geldt bij reorganisaties niet langer het principe last-in-first-out (LIFO), maar het afspiegelingsbeginsel. Werknemers met een gelijkwaardige functie worden verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsopbouw na de ontslagronde moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan die daarvoor.

Collectief ontslag

Als samen met u meer dan twintig collega’s binnen drie maanden ontslag krijgen, dan wordt dat collectief ontslag genoemd. Bij collectief ontslag komt de Wet Melding Collectief Ontslag bedrijfseconomische redenen (WMCO) in beeld. Uw werkgever moet het ontslag in dat geval ook melden aan de vakbonden.

Advies bij ontslag bedrijfseconomische redenen

Ondanks dat het kan aandoen als een verloren strijd, biedt uw rechtspositie bij dit type ontslag wel degelijk de nodige mogelijkheden. Door tijdig juridisch advies in te winnen, staat u een stuk sterker bij de onderhandeling over een eventuele transitievergoeding, en andere zaken. Neem eens (geheel vrijblijvend) contact op met een van onze arbeidsjuristen voor meer informatie. Telefonisch op werkdagen van 08.00 tot 21.30 uur (lokaal tarief) op nummer 020 468 914.