In de eerste twee jaar dat u ziek bent, geldt een zogeheten opzegverbod. Dat wil zeggen dat uw werkgever u niet mág ontslaan. In deze twee jaar doen werknemer en werkgever, in het kader van de Wet Poortwachter, er alles aan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Waarbij ontslag bij ziekte in beginsel niet tot de mogelijkheden behoort, maar er zijn uitzonderingen op deze regel.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Op zoek naar passend werk

In eerste instantie zal het reïntegratietraject zich richten op terugkeer in uw huidige functie. Als dat niet lukt, zoekt uw werkgever naar alternatief, passend werk. Uiteraard hoeft u niet alle aangeboden werkzaamheden te accepteren. Neem bij twijfel hierover contact op met het Juridisch Platform.

Procedure ontslag bij ziekte

Na twee jaar kan de werkgever ontslagtoestemming wegens ziekte voor u aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf zal daarbij alsnog nagaan of u niet binnen zes maanden weer bij uw werkgever aan de slag kan. U mag overigens wél ontslagen worden bij ziekte nádat uw werkgever een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf heeft gestart.

Ontbinding arbeidscontract via de kantonrechter

In enkele gevallen kunt u wel ontslagen worden bij ziekte in de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid. Van belang is dan dat het moet gaan om een reden die geen verband houdt met uw ziekte. Is er bijvoorbeeld sprake van een verstoorde arbeidsverhouding of een te hoge werkdruk voor uw collega’s als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid? Dan is ontslag tijdens ziekte mogelijk en kan uw arbeidsovereenkomst via de kantonrechter ontbonden worden.

Direct weten waar u aan toe bent bij ontslag op staande voet tijdens ziekte? Bel voor een oriënterend, en geheel vrijblijvend, gesprek 020 -468 91 14 of vul hetcontactformulier in.