Heeft uw werkgever u op staande voet ontslagen vanwege een zogenoemde ‘dringende reden’ tot ontslag? Dan zijn er bepaalde dingen die u wel en niet moet doen. We zetten ze hier voor u op een rijtje. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend juridisch advies vragen bij een van de arbeidsjuristen van het Juridisch Platform.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Dringende redenen tot ontslag

U kunt om verschillende redenen ontslag krijgen, bijvoorbeeld vanwegebedrijfseconomische omstandigheden of wegens langdurende ziekte. Vaak ziet u dit ontslag al van verre aankomen en kunt u zich er goed op voorbereiden. Plotseling ontslag op staande voet kan volgens de wet alleen vanwege ‘dringende redenen’, zoals: fraude, diefstal, seksuele intimidatie of het naar buiten treden met bedrijfsgeheimen. Ook het verstrekken van onjuiste informatie over uw opleiding of arbeidsverleden wordt gezien als een dringende reden tot ontslag.

Of er nu daadwerkelijk sprake was van dringende reden tot ontslag of niet, u kunt alléén op staande voet ontslagen worden als het u wordt aangezegd op het moment dat uw werkgever de aanleiding constateert. In andere woorden, op het moment dat hij u op heterdaad heeft betrapt.

Wat moet u doen?

Als uw werkgever u ontslag aanzegt om dringende reden, vraag hem dan om een schriftelijke bevestiging van het ontslag. Vervolgens moet u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het ontslag op staande voet. Doet u dat niet, dan concludeert het UWV werkbedrijf misschien dat het om verwijtbare werkloosheid gaat. U kunt dan het recht op een WW-uitkering verliezen. Zorg ook dat u beschikbaar blijft voor werk.

Juridische hulp bij bezwaar aantekenen

Bent u het niet eens met het ontslag om dringende reden en wilt u het ontslag aanvechten? Roep dan de hulp in van Juridisch Platform. Samen met u tekenen wij schriftelijk bezwaar aan tegen het ontslag om dringende reden. Leg ons uw situatie voor via 020 468 91 14, werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform