Bij een ontslag op staande voet moet het volgens de wet gaan om ‘dringende redenen’. Denk aan o.a. fraude, diefstal, seksuele intimidatie, of het openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Ook het verstrekken van onjuiste informatie aan de werkgever over uw opleiding of arbeidsverleden kan leiden tot ontslag op staande voet.

Terecht of onterecht terzijde, het ontslag op staande voet is alléén geldig als het u wordt aangezegd op het moment dat uw werkgever het aanleidinggevende feit constateert (heterdaad). 

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Kort geding procedure starten

Ontslag op staande voet beëindigt uw dienstverband met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van het UWV werkbedrijf of de kantonrechter. Uw werkgever betaalt vanaf dat moment geen loon meer uit. Heeft u goede redenen om het daar niet mee eens te zijn en het ontslag op staande voet aan te vechten? Deel dit dan schriftelijk mee aan uw werkgever en zorg dat u beschikbaar blijft voor werk. Vanuit dat uitgangspunt kunt u een kort geding procedure starten om de inkomstenstroom zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.

Ontslag op staande voet aanvechten: dien bezwaar in

Als uw werkgever u op staande voet ontslaat, vraag hem dan om een schriftelijke bevestiging van het ontslag en roep de hulp in van het Juridisch Platform. Samen met u tekenen wij schriftelijk bezwaar aan tegen het ontslag op staande voet. U moet dat in alle gevallen doen, omdat het UWV werkbedrijf anders misschien concludeert dat het om verwijtbare werkloosheid gaat. U verliest dan uw recht op een WW-uitkering.

Juridische hulp bij ontslag wegens arbeidsconflict

Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent en samen met ons het ontslag op staande voet aanvechten? Leg ons dan uw situatie voor via 020 468 91 14, werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.