De grafieken van het bedrijf laten al een tijd rode cijfers zien, of het werk wordt overgeheveld van de ene naar de andere vestiging, het bedrijf fuseert of wordt overgenomen; legio aanleidingen voor een reorganisatie. Om nog maar niet te spreken over het aanpassen van van de bedrijfsactiviteiten aan de economische crisis.

Soms is een reorganisatie noodzakelijk, maar altijd ontzettend vervelend. Zeker als de reorganisatie uw baan raakt. De werkgever kan u niet zomaar ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Hij moet bij het UWV-Werkbedrijf kunnen aantonen – en cijfermatig onderbouwen – dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (zoals een reorganisatie) daadwerkelijk nodig is.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Afspiegelingsbeginsel

Sinds 1 maart 2006 geldt bij reorganisaties niet langer het principe last-in-first-out (LIFO), maar het afspiegelingsbeginsel. Werknemers met een gelijkwaardige functie worden verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsopbouw na de ontslagronde moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan die daarvoor.

Collectief ontslag

Als samen met u meer dan twintig collega’s binnen drie maanden ontslag krijgt, dan wordt dat ‘collectief ontslag’ genoemd. Bij collectief ontslag komt de Wet Melding Collectief Ontslag bedrijfseconomische redenen (WMCO) in beeld. Uw werkgever moet de reorganisatie en het ontslag, in dat geval ook melden aan de vakbonden.

Advies bij ontslag en reorganisatie

Ondanks dat het kan aandoen als een verloren strijd, biedt uw rechtspositie bij een reorganisatie wel degelijk de nodige mogelijkheden. Door tijdig juridisch advies in te winnen, staat u een stuk sterker bij de onderhandelingen over de transitievergoeding, en andere zaken.

Dat geldt ook als er al een sociaal plan klaarligt. Dat kunnen wij checken of het wel aan alle voorwaarden voldoet en ook of er in uw situatie wellicht van af geweken kan worden. Soms is afwijken namelijk gelegitimeerd. Bijvoorbeeld als iemand een heel specialistische functie heeft en eigenlijk geen kansen meer heeft op de arbeidsmarkt, doordat hij/zij deze functie nergens anders kan uitvoeren. Of als iemand ernstig ziek of gewond is en voorlopig ook geen arbeidsperspectief heeft. Dat heet ook wel een hardheidsclausule: dat is een bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt af te wijken van het sociaal plan ten gunste van de werknemer. De in het sociaal plan aangeboden facilitering is in voorkomende gevallen onderhandelbaar.

Wilt u meer weten over uw positie en mogelijkheden in een onderhandelingstraject? Neem eens (geheel vrijblijvend) contact op met een van onze arbeidsjuristen voor meer informatie. Bel 020 – 468 9114 of vul het contactformulier in.

Bent u ambtenaar? Bij het Juridisch Platform zijn er ook juristen die gespecialiseerd zijn in het ambtenarenrecht.

met hartelijke groet,

Juridisch Platform