Lees hier enkele tips bij ontslag

  • Ga niet akkoord met uw ontslag.
  • Teken niets en houd voorstellen van uw werkgever in beraad.
  • Vraag uw werkgever om een schriftelijke bevestiging.
  • Teken altijd schriftelijk bezwaar aan tegen uw ontslag. Als u dat niet doet, is er een kans dat u uw kans op een WW-uitkering verspeelt. Hier kunt u een protestbrief downloaden. Iedere ontslagzaak is uniek, dus wellicht zijn er enkele aanpassingen in de brief nodig. Neemt u daarover eens vrijblijvend contact op met eens van onze arbeidsjuristen.
  • Leg een dossier aan van alles wat er rond uw ontslag gebeurt.
  • Geef uw werkgever aan dat u beschikbaar blijft voor arbeid. Ga in beginsel niet akkoord met betaald verlof of vrijstelling van werk.
  • Ga niet akkoord met een advocaat die uw werkgever u aanbiedt.
  • Ga niet met uw werkgever in discussie over het ontslag.
  • Controleer of er een sociaal plan is waarop u een beroep kunt doen.

Neemt u eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen. U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur (lokaal tarief)