Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?
Kan een arbeidsovereenkomst van een jaar tussentijds beëindigd worden?
Kan mijn werkgever mij ontslaan binnen de proeftijd van 1 maand als er geen proeftijd vermeld wordt in het arbeidscontract?
Mijn baas wil van me af omdat hij vindt dat ik niet goed presteer. Als ik me nu ziek meld, dan mag hij me toch niet ontslaan?
Als ik ontslagen word, heb ik dan altijd recht op een gouden handdruk?
Is het belangrijk een jurist in te schakelen?
Ik heb een jaarcontract en dat loopt volgende week af. Nu heeft mijn baas gisteren gezegd dat het contract niet wordt verlengd. Mag dat zomaar?
Ik ben van mening dat het passende werk dat mijn werkgever me aanbiedt, niet passend is. Kan ik hij mij dwingen dit werk te doen?
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?
Vanaf wanneer heb je recht op WW-uitkering na ontslag?
Een werknemer en werkgever willen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan; hij heeft al een andere baan. Als hij bij deze nieuwe baan in de proeftijd ontslagen wordt, stelt de WW dan een verwijtbaar ontslag?
Een werkgever wil graag zeker weten dat een werknemer in ieder geval goed op de hoogte is van de gevolgen van een ontslag. Dit vooral om later niet geconfronteerd te worden met een werknemer die zegt dat hij niet wist wat hij deed en de beëindigingsovereenkomst alsnog wil laten ‘ontbinden’. Om dit te voorkomen, stelt de werkgever vaak een budget ter beschikking, zodat de werknemer zich juridisch kan laten informeren. Wij adviseren om hier altijd gebruik van te maken, zeker in het kader van de veiligstelling van de WW-rechten en de bepaling van de juiste hoogte van de ontslagvergoeding.

Werknemers realiseren zich niet altijd dat het aangeboden ‘budget’ alleen maar geldt in het kader van de aangeboden vaststellingsovereenkomst c.q. beëindigingsovereenkomst. Als deze overeenkomst niet ondertekend wordt door de werknemer, dan vervalt dit budget doorgaans. Vaak willen werknemers geen kosten voor rechtsbijstand maken en de werkgever speelt daar dan slim op in door een budget aan te bieden. Maar de voorwaarde is dan wel, dat de aangeboden regeling ondertekend wordt.

Het Juridisch Platform heeft de vuistregel dat bij het initiatief van de werkgever, deze ook grotendeels moet opdraaien voor de kosten van de rechtsbijstand. Vanuit dit uitgangspunt hebben wij ook ons tariefsysteem opgebouwd. Voor meer informatie kunt u ons altijd vrijblijvend bellen: 020 – 468 91 14